Sinakay at pinasubo ang chix na nakilala sa tinder