Classmate nya na Missed Nya Magpasubo at Magpatira sa Pink Puki